Det Grønne Hus lukker

Det Grønne Hus lukker pr. 31. december 2016.

Eventuelle, fremtidige nyheder om Det Grønne Hus, herunder brug af lokalerne i Vestergade 3C, kan læses her på siden www.detgroennehus.dk

Tak til bestyrelse, foreninger, bruger af huset samt samarbejdspartnere for de sidste 19 års indsatser på miljø- og klimaområdet.