Grøn omstilling

Det Grønne Hus er en del af Grøn omstilling

Grøn omstilling benyttes som en samlebetegnelse for de initiativer, som administreres af Erhvervsstyrelsen, hvor virksomheder kan få hjælp til en grøn omlægning af deres forretning. Det kan f.eks. være gennem intern ressourceoptimering i virksomheden, gennem anvendelse af nye grønne forretningsmodeller, ved at færdigudvikle innovative grønne produkter eller serviceydelser, eller ved at indgå i en industriel symbiose med én eller flere andre virksomheder.

Grøn omstilling kan betyde mange ting. Det kan være intern ressourceoptimering i ens virksomhed gennem anvendelse af nye grønne forretningsmodeller, færdigudvikling af innovative grønne produkter eller serviceydelser, eller indgåelse i en industriel symbiose med én eller flere andre virksomheder.

Erhvervsstyrelsen arbejder for at fremme grøn omstilling af danske virksomheder. Grøn omstilling giver bedre miljø, skaber grobund for nye forretningsmuligheder og forbedrer virksomheders konkurrenceevne.

Kontakt Jacob Skjødt Nielsen 

Jacob Skjødt Nielsen