Affald

Køge Kommunes Affaldsteam og Det Grønne Hus har arbejdet sammen i mange år og listen af projekter er lang og mangfoldig. Mest markant har været husets arbejde med kompostvejledning og kompostorme til hjemmekompostering.

I Danmark producerer vi over 2,5 millioner tons affald om året. Det svarer til, at hver dansker i gennemsnit smider 8 kg affald ud om ugen. Hvis det skal minimeres, skal vi være bedre til at sortere og genanvende vores affald.

I den næste 5 års periode vil der være særlig fokus på Affaldsplan 2014-20. Det Grønne Hus har udarbejdet en række aktiviteter, der støtter implementeringen af denne plan.

Affald som ressource
Det Grønne Hus kan hjælpe dig med gode råd og vejledning, så en større del af affaldet kan blive genanvendt. Kom forbi og bliv inspireret til, hvordan du sorterer dit affald bedre. Vi indsamler også brugte batterier og sparepærer, der bliver sendt til farligt affald. Du kan også aflevere dine gamle kuglepenne, som vi får omdannet til nye produkter, fx. notesbøger.

Derudover afholder vi en lang række aktiviteter med fokus på affald og genanvendelse. Det kan fx. være byttemarkeder, Ren Strand Dag, affaldsudstillinger og andre aktiviteter med affald i centrum.

Køge skal være rollemodel
Det Grønne Hus udfører ressourcetjek på kommunale institutioner, der dermed får gennemgået og tilrettet deres affalds-håndterings-procedurer. Skal kombineres med idéer til undervisningen.

Indsamling af bioaffald
For at opnå ressourcegenanvendelsesmålet skal der iværksættes indsamling af bioaffald. Det Grønne Hus faciliterer planlægningen af ordningen, gennem hvervning af et antal testfamilier, der skal afprøve og udvikle en Køgemodel.

Ejendomsmester-netværk
I boligselskaberne er borgernes adfærd stærkt påvirket af den vejledning og motivation, der formidles af ejendomsmestre og medarbejdere. Et netværk skal dele erfaringer og vise nye veje.

Tilbud til virksomheder. Det Grønne Hus har udviklet Vestergade-modellen, hvor mindre virksomheder går sammen med en stor og for bedre genanvendelses% og bedre sortering.

Kontakt Henrik Lerdorf 

Henrik