Affaldshåndtering

Køge Kommunes affaldsteam og Det Grønne Hus har arbejdet sammen i mange år og listen af projekter er lang og mangfoldig. Mest markant har været husets arbejde med kompostvejledning og kompostorme til hjemmekompostering.

I den næste 5 års periode vil der være særlig fokus på Affaldsplan 2014-20. Det Grønne Hus har udarbejdet en række aktiviteter, der støtter implementeringen af denne plan.

Hvad skal vi gøre af affaldet og hvorfor?
Affald er problematisk, fordi det fylder og forurener. I Danmark danner vi 13 mio tons affald årligt, og genanvender ca. 60 %. Der er dog stadig 40 %, der afbrændes eller deponeres, og det er vigtigt, at vi i fællesskab nedbringer den samlede affaldsmængde og deltager i genanvendelsen.

Vi bør være bevidste om vores forbrug og prøve at reducere mængden af køb-og-smid ud varer. Kodeordene er vedligehold, genbrug og affaldssortering, og ligesom vi kan gøre en forskel for miljøet, er der også ofte mulighed for at spare penge på at vedligeholde, mindske den daglige affaldsmængde eller købe brugt.

Redesign
Redesign og vintage er de nyeste hit indenfor mode og genbrug. Vintage er genbrug af dyre mærkevarer, der ofte sælges over nettet eller i særlige butikker. Der er ofte mulighed for at sælge egne mærkevarer. Visse butikker tager også tøjet i kommission, hvorved det hænger i butikken, som tager et gebyr, når (og hvis) de sælger det. Redesign er omsyning af det gamle tøj, som med små fif og midler bliver topsmart.

Genbrugt er godt brugt
En stor mængde af det affald, der havner i forbrændingsanlæggene, kunne bruges bedre, og mange steder er genbrug allerede sat i system. Returflaskesystemet er et godt eksempel, ligesom der mange steder er indsamling af øvrigt glas, papir og pap. Hvis du er i tvivl kan du kontakte Det Grønne Hus eller KARA.

Farligt affald
Maling, kemikalier, opløsningsmidler, sprøjtemidler og spildolie er eksempler på miljøfarligt affald, som skal afleveres særskilt. Det kan afleveres gratis til KARA. Det er vigtigt, at det farlige affald er i originalemballagen, fordi væsker i fremmede beholdere skal analyseres af en kemiker, inden de kan bortskaffes og det er dyrt for affaldsstationen.

– Husk også at varer fremstillet af PVC (polyvenylchlorid) som gammeldags regntøj, gummistøvler og lignende er sundhedsskadelige og bør afleveres som farligt affald.
– Trykimprægneret træ er miljøfarligt affald og skal deponeres. Det skal afleveres på genbrugsstationen.
– Sparepærer er problematiske for miljøet og skal afleveres sammen med lysstofrør og halogenspots.

Elektronik
Legetøj og køkkengrej gemmer tit på batterier eller chips, som bør genbruges, men ofte glemmer man at checke børnenes defekte dukker og biler. Det er vigtigt at sortere det elektroniske udstyr fra, da det ofte indeholder en række af de værste miljøsyndere. Elektronik kan afleveres sammen med farligt affald hos KARA, eller på den lokale genbrugsstation.

Glas – og kun glas i glascontaineren
Glasindsamling er en af de bedst fungerende genanvendelsesordninger i Danmark, men et eneste skår af porcelæn eller keramik kan ødelægge en hel glascontainer. Kom derfor kun glas i glascontainerne. Porcelæn og keramik er gråt affald, der skal i dagrenovationen.

Lav dit eget indsamlingssystem
De fleste boligforeninger har fælles indsamlinger af papir, pap, glas, batterier, el-varer, kemikalier og lign. Bor du i hus kan du eventuelt etablere en lille affaldskasse i skur eller kælder, hvor du løbende samler kemikalie- og medicinrester, elektronik, batterier, PVC-holdige varer og lignende og aflevere det ved en given lejlighed. Så har du ikke besværet med at skulle aflevere hver ting for sig. Husk dog at opbevare tingene utilgængeligt for børn.

Forær dine ting til trængende
Lav en ”byttehylde” i vaskeri eller storskraldsrum i boligforeningen. Her kan beboerne skabe en byttecentral for legetøj, børnetøj, inventar med mere, der egentlig er for godt til at smide ud. Disse gode ting kan også afleveres hos kristne og andre hjælpeorganisationer, som blå kors, folkekirkens nødhjælp osv. Nogle genbrugsstationer er åbne for klunseri, så her kan man også stille brugbare ejendele.

Kompostér dit have- og husholdningsaffald
Når man hjemmekomposterer sit haveaffald, genbruger man naturens ressourcer og får en sundere have, samtidig med at man sparer udgifter til kunstgødning. Kompostering af husholdningsaffaldet reducerer den årlige mængde af affald og giver besparelser på renovationsomkostningerne.

Det kan du gøre:

  • Sorter dit affald, så det havner de rigtige steder
  • Genbrug
  • Vælg varer, der indgår i et retursystem
  • Kompostér have- og husholdningsaffald

Det gør Det Grønne Hus:
Ud over oplysning om affald generelt, indsamler Det Grønne Hus batterier. Vi komposterer vores grønne affald og fremviser, forklarer, giver råd og sælger orm til private. Det Grønne Hus afholder kurser i redesign, kontakt os for yderligere information.

Kontakt Henrik Lerdorf

Henrik