Køge Kommune som rollemodel

800px-koege_-_statue_af_frederik_7-_-_torvet1

Køge Kommunes Affaldsteam og Det Grønne Hus har arbejdet sammen i mange år og listen af projekter er lang og mangfoldig. Mest markant har været husets arbejde med kompostvejledning og kompostorme til hjemmekompostering.

I den næste 5 års periode vil der være særlig fokus på Affaldsplan 2014-20. Det Grønne Hus har udarbejdet en række aktiviteter, der støtter implementeringen af denne plan.

Danmark (Køge) uden affald
Metoder til at nå målet med 50% genanvendelse

  • Kan nås ved kildeopdelt indsamling, finsortering -> den organiske del skal samles sammen. 10 ton  -> 17 mWh ved afbrændning – ca. halvdelen ved biogas.
  • Biogas kan gemmes og bruges som brændstof.
  • Hvad får vi ud af genanvendelse? Papir klart den største miljø / co2 gevinst.  (74.500 tons) (hver dansker belaster miljøet med 8 ton co2. Glas giver ikke ret meget. –
  • Papirgenanvendelse giver også meget økonomi. Glas giver underskud.
  • Logistikken skal være i orden
  • restfraktion til forbrændning
  • Skraldespanden: Papir / organisk / rest
  • Restfraktionen kommer i sorteringsanlæg og videre til papir industri, jern /alu, plast

Kontakt Henrik Lerdorf

Henrik