Ressourcetjek i kommunale institutioner

Ressourcetjek i kommunale institutioner

“Vi skal feje for egen dør, helt bogstaveligt”, siger Køge Kommune i affaldsplanen.

Hvis det skal give nogen mening at bede borgerne i kommunen om at sortere mere affald til genanvendelse; må det være en forudsætning, at kommunen går foran, viser vejen og er rollemodel.

Derfor skal Det Grønne Hus nu ud i de kommunale institutioner og hjælpe dem i gang med at blive endnu bedre til at sortere affald.

Køge Kommune skal gå foran som rollemodel, når det gælder kildesortering af affaldet. Det kræver omstilling og tilvænning til nye vaner i de kommunale institutioner.
Den mest effektive måde at få ændret affalds-adfærd er gennem personlig kontakt, vejledning og erfaringsudveksling. Det kalder vi, I Det Grønne Hus, et ressourcetjek.

Første runde i 2015 er et pilotprojekt, der dels har til formål at udvikle metoden, dels skal give os et billede af, hvordan der sorteres, og hvad der motiverer til bedre sortering i institutionerne.

Målet er, at alle kommunens ejendomme og institutioner (ca. 200), over de næste par år skal tjekkes, så de kan bidrage til langt mere genanvendelse.

For mere information eller spørgsmål, kontakt Henrik Lerdorf

Henrik