Sådan gør vi hos os…

Sådan gør vi hos os … er et brugerinvolveringsprojekt i Karlemoseparken i Køge Kommune 

Hovedformålet med projektet er at få beboerne i Karlemoseparken til at sortere plast- og metalaffald til genanvendelse.
 

Projektet skal skabe klarhed over, hvilke kommunikationsværktøjer og kommunikationskanaler, der har den bedste effekt, samt give et mere nuanceret billede af genanvendelsespotentialet, inden Køge Kommune implementerer ordninger for indsamling af plast og metal i hele kommunen.

Alt til projektet er blevet gjort klar: Affaldsbeholderne er klar. Lastbilerne er klar. Modtagestationen er klar. Virksomhederne, der kan genanvende affaldet, er klar.

Og snart er beboerne i Karlemoseparkens 629 lejligheder klar til at sortere plast og metal i husholdningerne. Som de første i Køge Kommune!

Det Grønne Hus er med i en kampagne, der skal informere om sorteringen, således at alle beboere – børn, unge og ældre – kommer godt i gang med affalds-sorteringen.

For mere information eller spørgsmål kontakt Henrik Lerdorf

Henrik