Agenda 21

Det Grønne Hus er Køge Kommunes lokale Agenda 21-center

Agenda 21
Agenda 21 er den internationale betegnelse for “Dagsorden for det 21. århundrede”. Målet med denne dagsorden er at skabe en bæredygtig udvikling, så de næste generationer får de samme muligheder som os.

Agenda 21’s motto er: “Tænk globalt – handl lokalt”. Det betyder, at den bæredygtige udvikling begynder i det lokale ved at involvere borgerne i arbejdet og samtidig starte bæredygtige projektideer. Udviklingen skal ske på både sociale, økonomiske og miljømæssige områder, så indsatsen bliver helhedsorienteret. Gennem en helhedsorienteret indsats kan vi løse de miljøproblemer, som vi står overfor i dag, og som kræver, at vi tænker miljøet ind i vores livsstil og vaner her og nu. Det Grønne Hus og Køge Kommunes lokale Agenda 21-center er vigtige samarbejdspartnere.

Agenda 21-Udvalget
Agenda 21-Udvalget har til formål at skabe initiativer og medvirke til en aktiv offentlig debat på Lokal Agenda 21-området. Udvalget er baseret på dialog og samarbejde mellem kommunes politikere, borgere, erhvervsliv, offentlige medier og den kommunale administration. Du kan se, hvem der sidder i Agenda 21-udvalget samt se referater fra udvalgets møder her.

Agenda 21-Puljen
Agenda 21-puljen støtter initiativer, der har med klima, miljø, sundhed og sociale aspekter at gøre. Det kan være udviklings­projekter, formidlingsaktiviteter, netværks­dannelser eller demonstrationsprojekter, der fremmer eksempelvis økologisk kost, cyklisme eller anden energibesparende adfærd. Grønne projekter, der har til formål at genskabe eller restaurere naturområder, søer og vandløb eller gøre dem mere til­gængelige for offentligheden er også me­get velkomne. Puljen kan hvert år søges i oktober måned og uddeles ultimo november for det efterfølgende år. Du kan se, hvem der har fået midler fra puljen i 2016 her.

Agenda 21-Prisen
Agenda 21-udvalget uddeler hvert år en Agenda 21-pris på i alt 25.000 kr. Formålet med prisen er at anerkende personer, foreninger, institutioner og virksomheder, som har gjort en ekstraordinær indsats for at fremme bæredygtig udvikling i Køge Kommune – enten privat, i foreningssammenhæng eller i forbindelse med deres arbejde. Klik her og se hvem der fik prisen i 2015.

For øvrige henvendelser, der vedrører Agenda 21-området, kontakt Lene Lindkvist Okholm 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA