Agenda 21 Pulje 2016

fogedgården hønsAgenda 21 – Puljemidler 2016

D. 26. november uddelte Agenda 21 Udvalget midler til følgende projekter:

  • Elfiskeri efter havørred
  • Formidling og drivhus på Køge Fællesjord
  • KØFF slår rødder
  • Jord til bord
  • Hønsehus
  • Spangkuk

Du kan læse mere om projekterne nedenfor.

Elfiskeri efter havørred ved Henrik Jacobsen

I 2007 startede Køge Sportsfiskerforening opfiskning af havørreder(moderfisk) med henblik på at skabe en lokal stamme i Køge å, Vedskølle å og Tryggevælde å. Vi skal opfiske 25 hanfisk og 25 hunfisk. Fiskene bliver opfisket ved hjælp af elektroder. Herefter opbevares de i bassiner 1-2 uger på Gl. Køge Gård i Køge, til de er gydemodne. Havørrederne bliver ”strøget” for rogn og sæd og transporteret til Hvilested Dambrug ved Kolding, som sørger for klækning og fodring af fiskene. Når havørrederne har nået en hvis størrelse udsættes der årligt 22.000 stk. havørreder i Køge å og Tryggevælde å.

Formidling og drivhus på Køge Fællesjord

  1. Ved at sætte skilte på træer og flerårige grøntsager, som ikke er almindelig kendt. Der laves også en folder, hvor man kort kan læse om, hvad der er særligt ved netop denne plante/træ, og hvorfor den er særlig god i bæredygtig dyrkning.
  2. Ved at opsætte et informativt skilt ved indgangen og en folderholder, så man kan få information om projektet
  3. Ved at opsætte et tunnel drivhus, der kan fungere som drivhus i den ene ende og plads til formidling i den anden ende. Der opsættes halmballer til at sidde på, og herfra kan man undervise i diverse temaer indenfor bæredygtig dyrkning. Drivhuset vil også bevirke, at arbejdet på jorden kan foregå det meste af året, da man kan søge ly i drivhuset på en kold eller regnfuld dag. Desuden kan man i drivhuset forlænge sæsonen, forspire og dyrke drivhusplanter, som tomater, agurk, chili mm.

KØFF slår rødder ved Maibritt Andersen

Afsætningen af grøntsager har gennem en periode været dalende og KØFF vil derfor arbejde for at øge afsætningen til sine medlemmer og samtidig udvide medlemsskaren og som nyt initiativ derfor teste en brugervenlig database, udviklet af Københavns Fødevarefællesskab. Databasen hedder ”Eggplant” og vil skabe større gennemsigtighed for aftagerne i forhold til at kende indholdet i ugens pose og give mulighed for at eksperimentere med større fleksibilitet og individuelle bestillinger.

Databasen skal understøtte videreudviklingen af KØFF og samarbejdet med relevante aktører blandt hhv. producenter og i detailhandlen i kommunen. I forbindelse med indførelse af Eggplant vil KØFF styrke samarbejdet med eksisterende producenter og samtidig få mulighed for at udvide kredsen af producenter, hvilket skal skabe grobund for større udbud og på sigt også afsætning.

Jord til bord ved Cæcilie Klinkwort

Pædagoger fra dagtilbuddet i Mælkebøtten og Frændehus vil etablere et drivhus og lære vuggestue -og børnehavebørn om, hvor maden kommer fra. Vi vil give dem den vidunderlige oplevelse af, at dyrke deres egne grøntsager mm. og udfordre deres sanser.

Vi vil arbejde pædagogisk med at inddrage børnene i arbejdet og hele processen fra opbygning af drivhus, dyrkningen, pasningen til høstning af udbyttet og anvendelsen af dette i Køkkenet.

Hønsehus i Olympen

Det gamle fuglevoliere, der bliver brugt til tre høns skal have et tag, så hønsene kan støvbade og søge tøjvejr. Hønsehuset vil blive større, med plads til flere høns.

Spangkuk ved Michelle Byskov Kappel

Spangkuk er en kommende internet platform for salg og køb af produkter, der er lavet af genanvendte- og overskudsmaterialer, der er produceret i Danmark. Projektet sættes i verden for at bakke op om omstillingen til bæredygtigt forbrug, ved at blive et stærkt alternativ til de konventionelle butikker som IKEA, Ilva, H&M osv. Platformen skal desuden inspirere forbrugere til at udføre ”Gør det selv” projekter med overskudsmaterialer. Platformen er også en støtte til de små iværksættere, private og professionelle bæredygtige skaber, ved at øge fokus og synlighed omkring deres produkter i fællesskabets navn.

Information

Hvis du har brug for mere information så kontakt Lene Lindkvist i Det Grønne Hus via e-mail lene@detgroennehus.dk eller telefon 56 67 24 88.

Download Agenda 21 puljen Evalueringsskema.