Agenda 21-udvalgets arbejdsgrupper

Vindmøllearbejdsgruppen

Kommissorium for arbejdsgruppen

Formål med arbejdsgruppen:
Gruppen ønsker at skabe grundlag for at opstille møller i Køge Kommune ved at belyse muligheder for opstilling og informere borgerne om møller. Der skal skabes folkelig inddragelse i projektet.

Arbejdsområder:
Kort analyse af hvor der kan opstilles møller:

Landbaserede møller:

  • Kort analyse af hvor der er plads til møller af f.eks. to højder 120 m. og 150 m.
  • Vurdering af om der kan opstilles møller andre steder i forbindelse med industriområder, transportkorridorer, opkøb af enkelte husstande m.m.
  • Afklare om møllerne på molen er landmøller

Udskiftning af gamle møller
Er der eksisterende møller i kommunen, som kan udskiftes, hvorved der kan opnås større effekt.

Kystnæremøller

  • Undersøge vilkår og muligheder for at opsætte møller i Køge Bugt evt. i samarbejde med nabokommunerne.
  • Udbrede viden koblet op på kommunens arbejde med en strategisk energiplan, så borgerne får en forståelse for, hvorfor vedvarende energi er en nødvendighed.
  • Informere om fakta om møller bl.a. kan der arrangeres ture til eksisterende møller.
  • Etablere et vindmøllelaug.
  • Statens undersøgelse af sundhedspåvirkning fra vindmøller
  • Presse på for at undersøgelsen færdiggøres hurtigere end planlagt.

Medlemmer:
– Poul Erik Jensen (V), Køge Byråd, Næstformand i Teknik- og Miljøudvalget
– Paul Christensen (V), Køge Byråd, Social og Sundhedsudvalget
– Torben Haack (F), Køge Byråd, Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget
– Niels Rolskov (Ø), Køge Byråd, Økonomiudvalget
– Erling Larsen (S), Køge Byråd, Teknik- og Miljøudvalget
– Henrik Petersen, Danmarks Naturfredningsforening
– Bente Nielsen, Vedvarende Energi Østsjælland
– Torben Svarre, Formand for Det Grønne Hus
– Jacob Skjødt Nielsen, Leder af Det Grønne Hus
– Casper Toftholm, Planchef Køge Kommune
– Lene Lindkvist Okholm, Agenda 21- og Klimakoordinator, sekretær for arbejdsgruppen