Agenda 21-udvalgsmedlemmer

Agenda 21-udvalgsmedlemmer 

 • Beboerforeningen Sankt Nikolaj – Henrik Bencke
 • Danmarks Naturfredningsforening – Henrik Petersen
 • Dansk Cyklistforbund – Henrik Vejbæk
 • VedvarendeEnergi Østsjælland – Bente Nielsen
 • Det Grønne Hus (Formand) – Torben Svarre
 • Det Grønne Hus (Leder) – Jacob Skjødt Nielsen
 • Foreningen liberale erhvervsdrivende i Køge – Anders Bødker
 • Friluftsrådet Køge – Kirsten Egebjerg Andersen
 • Danske Handicaporganisationer (Køge afd.)  – Claus Nielsen
 • Køge Almennyttige Boligselskab – Mickal Andersen
 • Køge Sportfiskerforening – Carsten Hansen
 • Gefion – Tina Juul Petersen
 • Sjællandske Familieforbrug – Ole Jørgensen
 • Danmarks Jægerforbund – René Olsen
 • Køge Delebil – Julius Nielsen
 • Dansk Ornitologisk Forening – Allan Kruse
 • Herfølge Borgerforening – Hans Christian Andersen
 • Teknik- og Miljøudvalget – Mette Jorsø (V)
 • Teknik- og Miljøudvalget – Erling Larsen (S)
 • Børneudvalget – Lene Møller Nielsen (A)
 • Kulturudvalget – Ertugrul Vural (A)
 • Økonomiudvalget – Niels Rolskov (Ø)
 • Social- og Sundhedsudvalget – Paul Christensen (V)
 • Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget – Torben Haack (F)
 • Skoleudvalget – Søren D. Brask
 • Ejendoms- og Driftsudvalget – Poul Erik Jensen (V)
 • Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen – Torben Nøhr
 • Afdelingschef i Natur- og Miljø – Bjarne Svendsen
 • Planchef – Casper Toftholm
 • Forsyningsdirektør – Line Willchen Hollesen
 • Natur- og Miljøskolen i Køge – Jan Hansen
 • Naturstyrelsen – Kim Søderlund
 • Agenda 21- og Klimakoordinator – Lene Lindkvist