Byudvikling

Byudvikling er spændende og alsidigt på flere forskellige niveauer.
Køge Kommune er i gang med en rivende udvikling. Der kommer en ny hurtig togforbindelse til København og Ringsted, der kommer et nyt supersygehus og Køge Campus bliver ved med at vokse.
Samtidig er der grobund for nybyggeri længere ude på landet.

Forudsætningen for god byudvikling er, at alle interessenter – fra kommunen og private developere til beboere, institutioner og erhvervsdrivende bliver inddraget tidligt i forløbet.

Kontakt Jacob Skjødt Nielsen 

Jacob