Energi

Vedvarende energi
Biomasse, vandkraft og vindkraft er langt de vigtigste former for vedvarende energi. Andre vedvarende energikilder som geotermisk energi og direkte solenergi benyttes i stigende grad i praksis, mens bølgeenergi og andre former for energi fra havet endnu udforskes på det rent eksperimentelle niveau. I Danmark er biomasse og vindkraft de vigtigste vedvarende energikilder.

Vedvarende energi er CO2-neutral. Udnyttelsen af den medfører ikke udledning af drivhusgassen CO2 til atmosfæren – i modsætning til brug af de fossile energikilder (kul, olie og naturgas). (kilde: Energistyrelsen)

Det kan du gøre:

  • Vælg A-mærkede hårde hvidevarer
  • Brug sparepærer
  • Indfør energistyring
  • Brug en spareskinne til computer
  • Sluk for standby
  • Tænk enegirigtigt ved ombygning, tilbygning og nybyggeri

El-forbrug
Det kedeligste elforbrug er det, vi ikke har glæde af. ”Standby-forbrug” kommer af, at en række apparater bruger strøm – også når de er slukkede. De bruger strøm alene på at være klar til, at du bruger dem (f.eks. computer og mikrobølgeovn), tænder dem via fjernbetjening (tv, stereoanlæg mv.) eller fader ud (halogenlamper).

For at være sikker på, at apparaterne ikke står unødigt på standby, skal du være opmærksom på, om du slukker direkte på kontakten og om apparatet har lys eller display, der er tændt konstant. Hvis dette er tilfældet, er apparatet stadig tændt, og det kan samlet set løbe op i 1500 kr. pr. år for en gennemsnitsfamilie.

Til computeren findes en særlig {tooltip}elspareskinne{end-link}Mange produkter til PC’en bruger strøm, selv når den er slukket. Din skærm, printer, skanner, modem og højttalere m.m. kan nemt bruge for over 400 kroner el om året i standby. Og en el-spareskinne koster de fleste steder under 100 kroner. Så hvis du smider avisen, løber ud og køber en spareskinne, er den tjent hjem, inden gåsen kommer på bordet og gaverne deles ud til jul.
En el-spareskinne ligner til forveksling en ganske normal forlængerledning med en stikdåse/skinne i den ene ende. Det er det såmænd også. Men der er en ekstra ledning med et såkaldt USB stik, og det stik skal tilsluttes din PC i USB porten. Spørg din lokale PC forhandler, hvis du er i tvivl om, hvad en USB port er. Når du så slukker for PCen, slukker du automatisk for alle de andre apparater, der er tilsluttet skinnen.{end-tooltip}, der sættes i USB stikket og tilsluttes højtalere, printer, modem etc. Skinnen sørger for at tænde og slukke øvrige apparater, når computeren tændes og slukkes.

Vi kan spare på el og energi mange steder. En af de simple måder er at skifte sine pærer til A-pærer. I dag er der en lang række A-pærer på markedet, så det er muligt at finde nogle, der passer til ethvert behov. For ældre mennesker og børn er det en fordel, at pærer selv med stærkt lys, kun har en lav spænding, og derved ikke bliver særlig varme. En fordel for fatningen, lampeskærmen og barnehænder, der kommer for tæt på.

I Det Grønne Hus kan du låne en sparepære-kuffert, der giver mulighed for at afprøve forskellige typer pærer hjemme i privaten, og undersøge hvordan de opfylder behov og ønsker.

Gamle hårde hvidevarer er ofte strømslugere om en hals. Det kan derfor ofte svare sig at skifte dem til en mere energieffektiv model. Det Grønne Hus låner sparometre ud, der kan vise, om dit apparat trænger til en udskiftning. Alle hårde hvidevarer sælges i dag med energimærkning, der fortæller, hvor energieffektive de er. Spørg i butikken, hvor du handler hårde hvidevarer, eller se link nedenfor.

Varmeenergi
En stor del af energiforbruget i hjemmet går til opvarmning. Der er forskellige metoder til at ændre dette forbrug, f.eks. automatisk styring. Det kan være tidsstyring eller følere, der tænder, når der er behov for varme og slukker automatisk.

Mere gennemgribende er det at overveje alternative energikilder, som solfangere eller jordvarmeanlæg, der kan dække hele eller dele af hjemmets energiforbrug. Det Grønne Hus vejleder gerne i muligheder, valg, installation og brug af alternative energikilder.

En afgørende faktor for varmeforbruget i hjemmet er vindueskvalitet og isolering. Ved større ombygninger og nyprojektering af byggeri er det en god ide at forhøre sig hos eksperter, der kan give råd om de muligheder, der foreligger for at få en større varmeeffektivitet. Kontakt Det Grønne Hus for at høre nærmere om mulighederne for dit hus.

Det gør Det Grønne Hus:
Det Grønne Hus har løbende kampagner, der fokuserer på standby-forbrug, ved valg af den rette belysning, på sparepærernes effekt og lys. I tilknytning hertil laver vi udstillinger i butikker og i Det Grønne Hus, hvor man kan se de forskellige sparepæremodeller, sammenligne med almindelige pærer, få introduceret et sparometer og få personlig råd og vejledning. I Det Grønne Hus har vi altid sparometer og sparepærekuffert til udlån, brochurer, der fortæller om el- og energiforbrug, ligesom vi gerne besvarer spørgsmål og giver vejledning både om el og energi i hjemmet samt om vedvarende energi og alternative varmekilder.

I samarbejde med Brugsen, Kvickly og Wicka har vi gennemført kampagner med fokus på sparepærer.

Det Grønne Hus er interesseret i at samarbejde med ejendomskontorerne i boligforeninger, og opfordrer hermed foreningsrepræsentanter eller ejendomsfunktionærer til at tage kontakt til os.

Kontakt Lotte Lund

Lotte