Strategisk Energiplan for Køge Kommune i høring

Teknik- og Miljøudvalget har d. 11. december behandlet forslag til Strategisk Energiplan for Køge Kommune og besluttet at sende planen i offentlig høring.

Den Strategiske Energiplan indeholder forslag til indsatser, som frem mod 2030 skal reducere udledningen af CO2 med 40 % i Køge Kommune og medvirke til den nationale målsætning om at Danmark i 2050 har en CO2-neutral energiproduktion.

I den Strategiske Energiplan for Køge Kommune foreslås 16 forskellige indsatser – heraf er 12 indenfor varme- og elproduktion. De primære
indsatser, der lægges op til, er en udbygning af fjernvarmen samt etablering af vindmøller og opsætning af solceller.

Den Strategiske Energiplan vil være i høring fra d. 20. december 2016 til og med den 14. februar 2017. Læs mere om høringen her Strategisk Energiplan i høring

Du kan læse hele den Strategiske Energiplan her: Strategisk Energiplan