Bæredygtig mad

Klimavenlig mad – Hvad er det og hvorfor?
For en gennemsnitsdansker, står fødevareforbruget for 20-25 % af det samlede CO2 regnskab.
Det vil sige, at det ikke kun er, når du glemmer at slukke lyset eller køre en tur i bilen, at du belaster klimaet.
Det er også, når du putter æg, mælk, kød med mere i indkøbskurven, at du er med til at øge den globale opvarmning.
Det skyldes, at gasserne kuldioxid (CO2), metan (CH4) og lattergas (N2O) slipper ud i atmosfæren under produktionen af fødevarer.

Der er flere forskellige elementer i klimavenlig mad, fordi der er mange faktorer, der spiller ind.
En del af CO2-udslippene forårsaget af fødevareproduktion, skyldes forbrug af fossil energi i form af:

    • Brændstof – f.eks. til traktorens arbejde på marken og til transport af fødevarer
    • Strøm – f.eks. til maskiner, til kunstgødningsfabrikker, til emballagering, til forarbejdning og til opbevaring af produkter i kølehaller.
    • Kobøvser – der indeholder metan. Metan kommer også fra oversvømmede rismarker og fra gyllebeholdere
    • Skovrydning – For at gøre plads til mere landbrug, hvor dyrkede planter oplagrer mindre CO2 i jord og vegetation end de fældede træer gjorde førhed.

Kvælstofsomsætning – i jorden, hvor en del af gødningen bliver frigivet som lattergas

Da danskerne er et af verdens mest kødspisende folkefærd, fylder fødevarerne en stor del, når danskernes personlige klimabelastning gøres op.

For hele den danske befolkning løber madforbrugets klimabelastning samlet set op i over 15 mio. ton CO2 om året.
Det er dobbelt så meget som de danske personbiler, der årligt udleder 7,4 mio. ton CO2

Selvom det skulle lykkes os at komme ud af vores afhængighed af kul, olie og naturgas, så står vi i virkeligheden stadigvæk tilbage med en tredjedel af problemstillingen, som stammer fra vores fødevareforbrug. Det er derfor vigtigt, at hver person tænker over sine vaner, og er informeret omkring klimavenlig mad.

Kontakt Jacob Skjødt Nielsen

Jacob