Klimatilpasning

Klimaet ændrer sig. Det bliver varmere. På vores breddegrader betyder det, at der kommer mere regn både i form af hyppigere og kraftigere regnskyl samt oftere frekvens. Den globale opvarmning betyder også, at havvandsspejlet i Køge Bugt stiger og forventes at være 80 cm over det nuværende niveau i 2100. Det vil betyde meget større risiko end i dag for oversvømmelser ved stormflod.

Oversvømmelser pga. stormflod vil altid være en trussel for lavtliggende kystnære områder. Senest blev det aktuelt i Isefjorden og Roskilde Fjord, da stormen Bodil fik vandstanden til at stige den 5-6. december 2013. Skaderne er på nuværende tidspunkt ikke gjort op, men det er mange millioner og tilsvarende ødelagte hjem.

Mange områder af Danmark er igennem de sidste 10 år blevet udsat for store mængder regn på kort tid. Det har betydet store oversvømmelser og massive ødelæggelser.

Når havvandsspejlet stiger, stiger grundvandsspejlet tilsvarende. Det betyder, at grundvandsspejlet i lavtliggende områder kan komme tæt på eller over terrænets niveau. I Køge Kommune produceres der meget drikkevand til dels til egne borgere, men også til eksport til Hovedstadsområdet. Ved oversvømmelser kan vigtige drikkevandsboringer blive sat ud af produktion pga. forurening eller saltindtrængning.

Hvert år falder der i gennemsnit 750 liter regn på hver kvadratmeter tag i Danmark. Hvis vandet faldt jævnt fordelt, ville kloakkerne uden problemer kunne klare det, og vi behøvede ikke at spekulere over de stigende regnmængder i fremtiden. Men sådan er naturen ikke indrettet. I Danmark har vi de seneste år haft skybrud og ekstreme regnmængder med 150 mm regn på under en time, og det er vores kloakker samt mange huse og ejendomme ikke dimensioneret til. Derfor er der risiko for at få vand i boligen, hvis du ikke klimatilpasser. De voldsomste skybrud kan det være vanskeligt at gardere sig imod. Men nogle ting kan gøres forebyggende. Og nogle ting kan man have klar som beredskab, hvis regnen igen bliver ekstremt voldsom. Vandindtrængning i boligen kan komme ovenfra, fra siden/jord og nedefra.

Kontakt Henrik Lerdorf

Henrik