Natur

Naturen er vigtig: I sig selv, som forsyningskilde for dyr og mennesker og som rekreativt rum. Hvad enten man har et romantisk eller et markedsorienteret natursyn, er der en indlysende fornuft i at værne om naturen og udvise respekt for det, der omgiver os lokalt og globalt.

Vores handlinger rækker vidt
Indenfor miljøvidenskaberne tales om det økologiske fodspor eller den økologiske rygsæk. Det betyder, at for hver ting vi gør, er der en række foranliggende handlinger og følgevirkninger, der tilsammen udgør den miljøpåvirkning handlingen forårsager. Når jeg udskifter min tandbørste, er det direkte udkomme affald – jeg smider den brugte tandbørste ud.

Men den økologiske rygsæk indeholder også energiforbrug til produktionen, miljøpåvirkning til fremskaffelse af materialerne, miljøpåvirkning i forbindelse med restprodukter fra produktionen, forurening som følge af energifrembringelsen, miljøpåvirkning som følge af affaldsafbrænding etc. Købet af en tandbørste rækker altså betydelig længere end bare til skraldespanden, og naturen påvirkes på hvert eneste skridt på vejen.

Naturbeskyttelse betyder ikke, at vi skal lade naturen uberørt, men at vi forsøger at skabe en balance, hvor påvirkninger kan omgøres af mennesket selv eller af naturlige processer. Vi har et fælles ansvar for natur og miljø, og dette ansvar betyder i princippet, at mængden og kvaliteten bør være den samme før og efter handling og planlægning. En af de indikatorer, man kan benytte sig af for at vurdere miljøkvaliteten, er biodiversitet (mangfoldighed). Høj biodiversitet er tegn på et sundt miljø, og er derfor en god rettesnor, når vi interagerer med miljøet.

Vi har afgørende betydning for naturens kvalitet
Vores handlinger kan være mere eller mindre miljøbelastende, når det gælder forbrugs- og adfærdsmønstre og vi har i mange tilfælde mulighed for at vælge mere eller mindre miljøbelastende løsninger. Det er derfor afgørende, at omtanke og respekt for miljøet integreres i hverdagslivet såvel som i det store billede. Praktisk planlægning har igennem tiderne medført store belastninger for det omkringliggende miljø, og gør det i et vist omfang stadig. Det Grønne Hus arbejder for at bedre naturens forhold og formidle de miljømæssigt bedste løsninger.

Landsbyens gadekær
Lokale borgere har taget initiativ til et agendaprojekt, hvor branddammene skal forvandles til tilgængelige og velpassede gadekær. Gadekærene kan medvirke til at bibeholde landsbyernes kvaliteter og nærmiljø.

Vandløbsgenopretning
Når vandløb og åer er blevet rettet ud af praktiske hensyn, og resultatet bliver større udvaskning af sprøjterester og miljøgifte, manglende gydepladser m.m., kan vi ved hjælp af vandløbsgenopretning (eller gensnoning) sørge for, at naturen bedre kan håndtere de belastninger, den udsættes for.

Bekæmpelse af bjørneklo

Vi kan fjerne unaturligt forekommende fauna til fordel for oprindelige arter. Når f.eks. bjørnekloen griber om sig, og ødelægger gromuligheder for naturligt forekommende arter, skader det biodiversiteten og den naturlige balance. Ved at fjerne bjørnekloen, der ellers ikke har naturlige fjender i dansk natur, hjælper vi de oprindelige arter.

Naturpleje
Naturpleje med for eksempel kvæg- eller fårehold er en pasningsmetode, der skaber større biodiversitet, og samtidig sænker brugen af problematiske pesticider eller motoriserede plejemaskiner. Det Grønne Hus støtter oprettelsen af foreningerne ved at hjælpe med gode råd, finder passende arealer og istandsætter samarbejde mellem lodsejere og interesserede borgere.

Det kan du gøre

  • Brug naturen med glæde og omtanke.
  • Vær bevidst om dit forbrug, se Grøn hverdag.
  • Giftfri have har betydning for en lang række insekter, små pattedyr og fuglearter, se Haven
  • Vær bevidst om din adfærd i naturen. Smid for eksempel ikke affald.
  • Deltag i projekter hos Det Grønne Hus eller andre grønne foreninger.

Det gør Det Grønne Hus
Det Grønne Hus er initiativtager til en række projekter som ovennævnte, hvor borgere, foreninger og kommunen deltager i gendannelse og styrkelse af områders biodiversitet og bæredygtig naturplanlægning. Vi har løbende udstillinger om den giftfri have, samt miljøansvarligt forbrug og adfærd, se aktueltboxen. Se også Haven, Grøn hverdag, Affald.

Kontakt Marianne Mark 

Marianne