Dødningestien

– og andre historiske stier i det åbne land omkring Køge

Det startede som en lille sten i skoen, der blev ved med at gnave igennem årene. Følelsen af, at lokalbefolkningen i Køge området blev afskåret fra flere og flere oplevelser i det åbne land, voksede fra en stille fornemmelse til et massivt behov for handling.

Hvis ikke kommende generationer skulle overlades til at fornemme natur og dyreliv fra trafikerede asfaltstriber, var det ved at være sidste udkald.
Gennem forankringen i landsbyerne Højelse og Tessebølle lykkedes det at danne en engageret projektgruppe, som har sprudlet af ideer.

Projektgruppen har samlet et væld af spændende kilder, anekdoter og kortmateriale. Samtidig har gruppen taget initiativ til den første kontakt til de berørte lodsejere, hvoraf mange har tilkendegivet, at de er positive overfor ideerne.

Projektgruppen har arbejdet med følgende historiske stier:

  • Skolestien mellem Havdrupvej og Ejbyvej
  • Skolestien mellem Ejbyvej – Baunebjergvej
  • Kirke- og skolestien mellem Højelse og Bulveled/ Assendrup
  • Kirkestien mellem Ølby og Højelse ’Dødningestien’
  • Skolestien mellem Ankerstræde og Tessebølle
  • Lokalstien mellem Tessebølle (Lillevang) og Storskoven

Herudover ønsker projektgruppen at søsætte ideen om ’Margrethestien’, som er betegnelsen for et samlet stiforløb via skole- og kirkestier i Højelseområdet frem til Køge Å stien ved vestenden af Køge Ås.

Læs rapporten “Stier i det åbne land”.

Der er nu skabt et solidt fundament for genetablering af en række af de historiske stier og nye mindre forbindelses-stier i de to områder.

Projektgruppen stiller sig gerne til rådighed som følgegruppe for de kommende projekter, men selve gennemførelsen må lægges i mere officielle rammer.
Projektgruppen håber også, at dette arbejde vil inspirere andre landsbyer i Køge Kommune til lignende projekter. Sporene ligger derude!

Kontakt Marianne Mark 

Marianne