Transport

Det Grønne Hus tilbyder inspiration til, hvordan du kan være med til at fremme bæredygtig transport. Hør blandt andet om mulighederne for en delebilordning, eller lån en af vore elcykler.

Transport – et spørgsmål om vane
Rigtig meget af vores transport handler om vaner. Vaner, som ofte godt kan tages op til overvejelse og dermed gøre din transport både grønnere, mere økonomisk og måske få mere motion i hverdagen. Det Grønne Hus har gennemført forskellige projekter vedrørende bæredygtig transport og transportvaner.

Der findes to overordnede måder at skabe en grønnere vejtransport på: Ved energibesparelser og ved omlægning af fossil energi (benzin, diesel og naturgas) til alternative drivmidler (bioethanol, biodiesel, biogas, el og brint).

Energibesparelser kan ske ved at effektivisere transportens energiforbrug, dvs. transportere mere per km. og ved at effektivisere transportens energiforbrug, dvs. bruge mindre energi per km. Principielt kan man også forsøge at mindske efterspørgslen efter transport, men dette skal gøres med omtanke for ikke at få negative samfundsmæssige konsekvenser.

Kontakt Jacob Skjødt Nielsen 

Jacob