Vand

Vand er vores vigtigste ressource
Et menneske drikker ca. 2 liter vand i døgnet, mens det gennemsnitlige forbrug i Køge er 120 liter/døgn/person. Det rene drikkevand bruges især til vask, bad, madlavning, rengøring, toiletbesøg og havevanding.

Vandindvindingen til vores daglige forbrug er ikke bæredygtig. Vi bruger mere grundvand, end der dannes nyt. Derfor falder grundvandsstanden, og vi får problemer med “naturlig” forurening fra nikkel, som frigives fra iltede lag i undergrunden, og fra saltvand, som trænger ind i grundvandet. Bæredygtig vandindvinding, kræver, at vi spreder indvindingsområderne og bruger mindre vand.

Grundvandet skal være rent
I Danmark har vi det princip, at grundvandet skal være så rent, at det kan bruges til drikkevand. Princippet sikrer, at vi har maksimal opmærksomhed på forurening og beskyttelse af grundvandet. Ikke desto mindre er forurening med kemikalier fra f.eks. virksomheder og lossepladser, samt overgødskning og brug af sprøjtemidler, blevet et problem for grundvandet. Hvis vi stadig vil have rent grundvand, må vi tænke i renere teknologi, samt renere dyrknings- og bekæmpelsesmetoder.

Vand skal bruges med omtanke, og vi bør spare på det, hvor vi kan. Vi borgere har også indflydelse på vandets mængde og kvalitet.

Det kan du gøre:

 • Spar på vandet
 • Sluk for vandet, når du ikke bruger det
 • Skeln mellem lille og stort skyl – Tag brusebad til hverdag, gem karbad eller spa til ”fest”
 • Brug sparehaner og -bruser i køkken og bad
 • Fyld vaskemaskine og opvaskemaskine helt op
 • Vælg maskiner, der er A-mærkede – de bruger mindre vand. Se gode råd fra Informationscenter fo
 • Miljø & Sundhed om vaskemaskiner og opvaskemaskiner.
 • Følg dit forbrug – opdag utætheder i tide – aflæs din vandmåler og hold øje med udsving
 • Brug ikke sprøjtemidler i haven
 • Køb økologiske og miljømærkede varer
 • Begræns brugen af kemikalier, og aflever resterne på rette sted (KARA eller apoteket). Se affald.

Det gør Det Grønne Hus
Hvert forår gennemfører vi en vandsparekampagne i Køge. Der er foredrag og udstillinger om vandforbrug og spildevand, og åbent hus på vandværker og rensningsanlæg. Vi giver inspiration til en giftfri have med udstillinger for eksempel for grundejerforeninger. Vi afholder havedag på Køge Torv, hvor vi præsenterer og eksemplificerer mange miljøvenlige produkter til hus og have.

Det Grønne Hus kan hjælpe med måling af vandforbrug, give råd om mulige besparelser eller vejledning om nye installationer eller hårde hvidevarer.

Kontakt Henrik Lerdorf 

Henrik