Få styr på regnvandet

Klimatilpasning for grundejere

Generelt er vejret blevet vådere i Danmark. De sidste 10 år er der i gennemsnit faldet 83,5 mm. nedbør i juli måned. Den tidligere normalmængde var 66 mm.

I fremtiden vil der falde endnu mere nedbør i Danmark. I slutningen af dette århundrede måske 200 mm mere om året, mest om vinteren. Samtidig vil der blive flere dage med ekstrem nedbør.

De store mængder regnvand giver både grundejere og kommuner mange hovedbrud. Grundejere oplever oversvømmelser og våde kældre, mens kommunerne har udfordringen med at få afledt de store mængder vand.

Kommunen og grundejere kan i fællesskab gøre meget for at imødekomme disse udfordringer, og samtidig opnå en række fordele. Regnvand er en ressource, som grundejeren kan udnytte til at få en grønnere og mere produktiv have. Regnvandet kan også udnyttes til dekorative tiltag som bassiner og render.

Det Grønne Hus giver praktiske anvisninger samt råd og vejledning til anskaffelse og etablering af regnvands-anlæg. Alt dette med fokus på sikring af boligen mod oversvømmelse og indtrængende vand.

Besøg i en grundejerforening
Det Grønne Hus tilbyder nu ’Besøg i en grundejerforening’, som er et arrangement på 4-5 timer, hvor der gives fælles vejledning om klimatilpasning. Alle deltagerne går på ’havevandring’ i hos to af foreningens medlemmer, hvor eksperter vejleder grundejeren og de øvrige gæster til, hvordan man kan klimasikre haven og samtidig udnytte, nedsive eller forsinke regnvandet. Grundejerforeningens opgave er at sørge for et passende mødested samt aftaler med to grundejere.

Kontakt Henrik Lerdorf 

Henrik