Demonstrations-hus

Det Grønne Hus fungerer også som et demonstrationshus. Vi har forskellige apparater, der kan gøre en husstand mere bæredygtig og miljøvenlig.

                                                         Solceller:
IMG_7273Det Grønne Hus har to solcellepaneler monteret på terrassens rækværk. De producerer energi til en dykpumpe, der pumper vand fra åen til vores vandtrappe. Når solen skinner løber vandet i vandtrappen. Når det er overskyet stopper det. Det er en energikrævende proces at hente vand op fra åen, men det klarer de to solcellepaneler.
Se mere om vandtrapper på www.vandtrapper.dk

Varmt vand fra solen: 
Det Grønne Hus har en beholder med vand, der opvarmes af solen. Solfangeren er bygget IMG_7272sammen med en varmvands-beholder på 100 liter, og kan levere varmt vand fra april til september til ca. 2 personer.

Skulle det være gråvejr en enkelt dag eller to, vil der stadig være akkumuleret nok til almindeligt forbrug.
Den er velegnet til sommer eller kolonihavehuse og evt. helårshuse med fladt tag, hvor den kan stå på taget.
Anlægget er selvcirkulerende, og kræver blot tilslutning af koldt vand. Skal kobles fra, og tømmes i vinterhalvåret, da den ikke tåler frost.

Regnvandsafledning:
Det Grønne Hus har regnvandsafledning. ¾ dele af taget afledes fra tagrender og ned i et nedgravet rør, der føres direkte ud til vores dam i haven.

IMG_7275

Inden dette sker fyldes regnvandstønden først. Når denne er fyldt, løber resten af vandet ud i dammen. Hvis man ikke har en å i sin baghave kan man stadig have regnvandsafledning. Man kan lave en regnvandfordybning enten med stauder eller græs. Det kaldes et regnvandsbed.

Størrelsen af et regnbed afhænger at tagareal og jordbundstype. I Det Grønne Hus vil et regnbed på 3×3 m kunne optage og nedsive vand fra hele taget – året rundt.

Solarventi:
Det Grønne Hus har en SolarVenti. En SolarVenti luftsolfanger affugter, ventilerer og fjerner dårlig lugt fra sommer- og fritidshus, bolig, garage, kælder og andre rum, man ønsker at holde tørre og friske.
Luftsolfangeren er gratis i drift, og er udelukkende drevet og styret af solen.
Solen varmer luften i solpanelet op og den indbyggede solcelle driver ventilatoren, som blæser den lune og tørre luft ind i rummet.

Rodzone:
Det Grønne Hus har et lille anlæg, der demonstrerer en rodzone. En rodzone er et renseanlæg til spildevand.

IMG_7274En plastkasse med huller er gravet ned, for at vandet skal sive langsomt igennem. Der er plantet siv i kassetten. Jord og planter virker som et rensningsanlæg, der med sit varierede indhold af mikroorganismer sørger for at nedbryde de organiske stoffer. En del næringsstoffer vil også blive optaget af planternes rødder.