IC meter – Indeklima måler

IC-Meter
Indoor Climate Meter (IC-Meter) måler, visualiserer og analyserer indeklima i et rum eller en bolig. Konceptet består af en måler, en server-løsning og en APP/Website. Måleenheden (IC-Meter) leverer præcise målinger af temperatur, fugt og – som noget nyt i konsumentmarkedet – CO2.

Målinger uploades hvert 5. minut til en server via kundens Internet/WiFi. Serveren henter samtidig lokale vejrprognoser, energi-målinger m.v. fra offentlige og kommercielle aktørers servere.

IC-Meter er et generisk og globalt produkt, ud fra den kendsgerning at:

  • De termodynamiske love gælder i alle lande,
  • Vejrprognoser overholder nogle internationale standarder, samt
  • Internet er klodens foretrukne kommunikationsform.
  • IC-Meter analyserer indeklima- og energiforhold ved brug af kvalitetssensorer samt avancerede algoritmer uden spørge-formular og konsulentbesøg.

IC-Meter henter automatisk lokale vejrprognoser for et vilkårligt sted på jorden. Ved at sammenligne klimaet inde i et hus med det lokale vejr, beregner IC-Meter nøgletal for bygningens tæthed (luft-skifte), hvor hyppigt der luftes ud, vanddamp-produktion, og om der er personer til stede eller ej. Kombineret med en ekstern energimåler, f.eks. fra et elselskab eller IC-Meter’s “digitale oliemålere” kan energiforbruget fjerndiagnosticeres og fordeles på klimaskærm, luftskifte og varmt brugsvand, ligesom solens varmebidrag kan estimeres.