Radon måler

Du kan leje en radon-måler i Det Grønne Hus

Den radioaktive gasart radon
Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium henfalder. Radium findes naturligt i undergrunden. Radon lugter ikke, kan ikke ses eller smages, og fremkalder ikke umiddelbare bivirkninger. Men radon berører mange danskere: Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet. Langt størstedelen af de udsatte huse er enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse

Radon og lungekræft

Radon kan være farligt, når vi indånder radonholdig luft. Det kan skade cellerne i lungerne og udvikle lungekræft.
Jo længere tid en person opholder sig i et hus, der indeholder radon, og jo højere niveauet af radon er, desto større er risikoen for at udvikle lungekræft. Det tager lang tid – typisk 10-40 år – fra påvirkningen er begyndt til lungekræften konstateres.

Ifølge Verdenssundheds-organisationen (WHO) er radon den næst vigtigste medvirkende årsag til lungekræft (efter aktiv rygning). Det er anslået, at radon i boliger er en medvirkende årsag til omkring 9 % af alle nye lungekræfttilfælde i Danmark, det vil sige omkring 300 tilfælde pr. år. I de fleste af disse tilfælde er de ramte rygere.

Det er anslået, at radon i boliger er en medvirkende årsag til omkring 9% af alle nye lungekræfttilfælde i Danmark, det vil sige omkring 300 tilfælde pr. år. I de fleste af disse tilfælde er de ramte rygere. Risikoen ved radonudsættelse er cirka 25 gange større for rygere end for personer, som aldrig har røget.

Radon i boliger
Indholdet af radon i danske boliger varierer. Der er tre forhold, der har betydning for radonniveauet:

  • Hvor du bor
  • Din boligs konstruktion og stand
  • Hvornår din bolig er bygget

Radonmængden i jorden varierer geografisk alt efter undergrundens sammensætning. På radonkortet kan du se, i hvilke områder i Danmark der er målt høje radonniveauer i huse. Men radonindholdet i jorden varierer også lokalt inden for kommunegrænsen. Radonkortet giver derfor en indikation af, hvilke radonniveauer, der er målt i huse i din kommune, men det viser ikke med sikkerhed, hvad radonniveauet er i netop dit hus.

To nabohuse kan have forskellige niveauer af radon i indeklimaet, fordi husenes konstruktion, stand og ventilation også har betydning. Bygninger opført efter 1998 skal være opført med radonsikring. Hvis du vil vide hvor meget radon der er i dit indeklima, skal du have udført radonmåling.

Pris

Det koster 500 kr. at leje indeklimakufferten i 3 uger.