Fremtidens energi i Køge

Lotte

Klima- og miljømedarbejder Lotte Lund

I 2050 skal Danmarks energiforsyning være fossil-fri. Det betyder, at der med Energiaftalen i 2012 er en politisk forventning om, at bl.a. olie-naturgasfyr udfases, og at den kul, der bliver brugt i fjernvarmen, skal erstattes af biomasse og andre vedvarende energiformer.

For at dette kan gennemføres, kræver det en væsentlig indsats for kommunerne landet over, som udarbejder lokalplaner for symbiose-projekter, biogas, vindmøller og arealer til solceller, og sammen med de lokale forsyningsselskaber arbejder med den lokale planlægning af energiproduktion- og forsyning.

I Køge Kommune udleder borgere, virksomheder og kommunale institutioner ca. 475.000 tons CO2 om året. Udledningen fra de fossile energikilder stammer fra tre hovedområder: Varme, elektricitet og transport. Skal dette tal nedbringes til 0, skal der ske drastiske ændringer i både vores adfærd og i vores energi-produktion. Kommunen arbejder i øjeblikket sammen med Det Grønne Hus om en plan for energiforsyningen i Køge Kommune, hvor udrulning af fjernvarme vil spille en væsentlig rolle i fremtidens energisystem.

Kraftvarmeværkerne kan dog ikke tegne sig for hele omstillingen alene og fjernvarmen vil ikke kunne nå ud i alle de mindre landsbyer i kommunen, hvor der er langt mellem husene. Derfor skal der tænkes i alternativer til både oliefyr og fjernvarme – og denne omstilling skal forberedes og gennemføres over de næste række år.

Jacob Skjødt, som er en af forfatterne til kommunens strategiske energiplan, som lanceres til efteråret, vil give et indblik i nogle af planerne for udbygningen af fjernvarme i Køge by og omegn.

I den anledning kan du høre mere om hvilke områder, der kan blive dækket, og hvad du vil kunne gøre for at sikre dig varme i fremtiden. Du vil høre mere om, hvad en varmepumpe er og få svar på, om den kan sættes op overalt, og om den er noget for dig?

Du vil også høre mere om, hvor stor betydning, fjernvarme har for CO2-udledningen i kommunen og dermed for de internationale forpligtelser, kommunen er en del af, samt hvordan virksomhedernes overskudsvarme kan indgå i en fælles varmeplanlægning.

Fremtidens energi er grøn, og vil du vide mere om, hvad dette kan betyde for din bolig, så kom til oplæg d. 6. september kl 19.00. Aftenen indledes med Folkekøkken kl 18.00. Læs mere på www.detgrønnehus.dk

bål