Pas godt på bierne

Dan

Dan Kock, frivillig og biavler

Af Dan Koch, frivillig og modtager af Agenda 21 prisen 2015

De vilde bier i Danmark er næsten forsvundet, så det er på tide, der bliver gjort noget for dem, før det er for sent. Er de først væk, er der ikke noget at stille op, og vi ville have et nyttedyr mindre i Danmark. Det er på tide, vi går ind og beskytter dem, så næste generation også kan få glæde af dem og deres nytte som bestøvere af frugttræer.

Bestøvning fører jo til frø­sætning og frugt­-dannelse, som både muliggør spredning af planter og skaffer føde til mange forskellige dyr. De planter, der bestøves af bier, vil ikke kunne formeres uden bierne i fremtiden. Derfor er det vigtigt for vores planter, at der fortsat vil være nok bier til at bestøve dem.

Hvordan beskytter vi de vilde bier?

Vi kan sørge for at bevare træer, så der er hul i til bierne, så de har opholdssteder. Og vi kan være langt mere opmærksomme på vores grøftekanter. Det er ikke godt for bierne, at græsset og de vilde blomster slås ned i foråret, hvor blomsterne giver bierne nektar.

Hvad kan biavlerne gøre?

Biavlere kan opfordre andre biavlere til at støtte op om emnet og fortælle om det, så snart de møder folk, der er interesserede. Som biavler vil vi altid gerne dele ud af vores viden.

Hvad kan andre gøre?

Haveejere kan undgå at sprøjte med gift, da det er skadeligt for bierne, og jordejere kan med fordel lade mindre arealer ligge brak, da tilgroning af enge og overdrev, intensivering og marksammenlægninger er med til at ødelægge de vilde planter og rede-steder, hvor bierne kan yngle.

Dan Koch er frivillig i Det Grønne Hus og passer bistadet i haven. I løbet af sommeren kan du møde Dan og opleve bierne summe nede bag i haven.

bier - Martin Håkan

Foto: Martin Håkan/CoverGanda.dk