Acceleration

Lotte

Lotte Lund

I sidste uge gæstede klimajournalist Jørgen Steen Nielsen Køge og gav på sin nøgterne og meget faktuelle facon indblik i nogle af de udfordringer, vi står over for i en global verden.

Ifølge Jørgen Steen Nielsen har vi været vant til at kunne finde løsninger, hvilket ikke længere er lige så enkelt, da én krise afhænger og er sammenvævet med andre kriser, så de nye og indviklede sammenhænge gør det svært at løse et enkelt problem uden af gøre andre situationer værre.

Her tænker Jørgen Steen Nielsen både på udfordringer i forhold til klimaforandringer, befolkningsvækst, finanskriser, krav fra udviklingslandende om at komme med på vækstvognen.

Evnen til vækst er ved at slippe op – siden 60´erne er økonomisk vækst faldet. Produktivitetsvækst er ej heller mulig som hidtil – en vækst baseret på nye teknologier som elektricitet, forbrændingsmotorer, telefon mv. De seneste tiders nye muligheder og effektivitetsforbedringer har ikke bragt produktivitets-stigninger som tidligere tiders.

En yderligere væsentlig grund til den faldende vækstrate er stigende råstofpriser, som gør det sværere at skabe overskud og vækst. Og råstofferne stiger som bekendt, fordi de bliver fortsat mere knappe alt imens forbruget og efterspørgslen øges i takt med befolkningsvæksten.

Vi arbejder hurtigere og mere for at producere mere på mindre tid, men hvis skal det give mening, skal vi enten forbruge mere, eller bruge den ekstra tid til ligge på sofaen eller sammen med familie og venner.

Mens Jørgen Steen Nielsen efter de dystre prognoser præsenterede forskellige initiativer, der bidrager til en ny og grønnere verdensorden i et langsommere tempo, mente en af aftenens andre gæster, nemlig MF Steen Gade, at det burde være muligt at fortsætte med at forbruge og producere i stadig stigende tempo. Han er fortaler for, hvad han kalder Grøn Vækst – en økonomisk og produktiv vækst uden forurening og baseret på færre ressourcer, som ikke efterlader udviklingslandene i det nuværende forbrugsmønster.

De 2 gæster var enige om, at det kræver en omstilling af det nuværende forbrugs- og produktionsmønster, at det er summen af initiativer, der gør den afgørende forskel – at det både kræver ildsjæle i lokalsamfundene og politikere, der tænker kreativt og langsigtet. Det Grønne Hus er et af de mange lokale politiske initiativer, der kan bidrage til omstillingen til en mere bæredygtig fremtid. Vi sætter fokus på nogle af de udfordringer, der blev adresseret, lige fra nedsat tempo i hverdagen til mindre forbrug af naturens ressourcer.

7. april kl. 19.00-22.30 kommer Hans Henrik Samuelsen, fra PLAN2B i Det Grønne Hus og udfordrer os på emnet ”bæredygtig beskæftigelse”.

Jørgsen Steen Nielsen