Danmarks natur er en stemme værd

Sander

Kirsten Sander, energirådgiver og arkitekt

Hvordan ville Danmarks natur se ud, hvis de frie markedskræfter havde fået lov til at råde?

Vi holder af Danmark og vores smukke natur. Det er lige meget, hvilken politisk observans du har, så nyder vi skovene, vi elsker vores strande, som vi har fri adgang til (endnu) og vi holder også af markerne med forskellige afgrøder iblandet mose, søer, overdrev og små biotoper, som vildtet kan gemme sig i.

Men hvordan ville landskabet have set ud, hvis ikke politikere, organisationer og engagerede enkeltpersoner gennem de sidste 200 år havde arbejdet for at bevare det, vi kalder den danske natur?  Havde de frie markedskræfter og ’fremskridtet’ fået lov at udvikle sig uden kontrol, ville der ikke være meget dansk natur tilbage. De gode jorde, som det danske landskab overvejende består af, ville være opdyrkede eller bebyggede, vore kyster ville have en kødrand af bygninger til private og til turistformål, der ville ikke være områder, hvor der ville kunne vandres eller cykles i næsten urørt natur. Hvor ville man kunne opleve stilheden, eller høre fugle uden generende baggrundsstøj?

Fredninger af den danske natur har været en måde at bevare områder i Danmark til fælles bedste. Historien om naturfredning går tilbage til Fredskovforordningen i 1805 og op gennem de næste godt 200 år er der en lang række fantastiske – store og små – eksempler på, hvordan fredninger og bevarende plan har været med til at skabe kvalitet i naturen. Nu – i skrivende stund – skal vi arbejde for, at vores kystområder bevares og forbliver tilgængelige for alle. Vi har så små afstande i dette lille land, så vi behøver ikke at plastre vore kyster til med bebyggelser, parkeringspladser og forlystelsesparker.

”Den danske natur er smuk, men spredt. Naturen ligger mellem byer og veje og dyrkede marker. Den har svært ved at udvikle sig på de små arealer, og der bliver derfor færre vilde dyr og planter.
Den udvikling skal standes. Naturområderne skal bindes sammen, så dyr og planter kan trives og udvikle sig. Og vi skal gøre en større indsats for at beskytte vores vigtige naturområder og truede arter. Det langsigtede mål i dansk naturpolitik bliver at skabe et grønnere land med mere og bedre natur”.
Citat fra Naturplan Danmark.

      dansk natur - strand                                                        dansk natur - marker