Hvaffor en fisk?

Lotte

Lotte Lund, Klima- og miljømedarbejder

Fisken svømmer frit i havet, fri for viden om kvoter, regler og mærkningsordninger. Men når først den lander på dækket, siden i disken og sidst på middagsbordet er den blevet reguleret, registreret og vejet.

Men hvad skal der til for at en fisk kan få Ø-mærket? Hvad må fisken spise?  Og må den være truet af udryddelse?

For at en fisk kan få det røde økologi-mærke i Danmark skal den være opdrættet i dambrug eller i havbrug og følge særlige krav til vandkvalitet, medicinering, plads og foder. Dermed ligger det også implicit i definitionen, at der ikke er tale om fisk, som frit svømmer rundt i verdenshavene.

Halvdelen af de fisk, som spises på kloden i dag, er opdrættede fisk. Det giver god mening at opdrætte fisk ligesom man opdrætter grise og andre dyr for at kontrollere bl.a. foder. Det betyder blandt andet, at man ikke må anvende syntetiske farvestoffer i foder til eksempelvis at gøre laksen rød eller genmodificerede afgrøder.

Det er dyrere at opdrætte økologiske fisk. For forbrugeren er prisen på økologiske fisk typisk 20-25 % højere end prisen på konventionelle fisk – lige som vi har oplevet det med andre økologiske varer. Det er med fisk som med andre dyr, at der også er fokus på dyrevelfærd, når produktet skal godkendes til ø-mærket. Derfor er der eksempelvis krav til iltning af vandet og antal fisk pr. m3.

I Danmark opdrættes økologisk ørred og line-muslinger.  I andre europæiske lande opdrættes der økologiske laks, karper og havbars. Her skal man være opmærksom på, at økologiske fisk fra andre lande mærkes med EU’s grønne økologi-mærke, som kan bruges på alle fisk, der er opdrættet under kontrollerede økologiske forhold i EU’s medlemslande.  Kravene hertil ligger tæt op ad det danske ø-mærke.

Dermed er der med økologisk fiskeopdræt fokus på bæredygtigt fiskeri og der er derfor af gode grunde heller ikke tale om fisk, der er truet af udryddelse.

Vil du vide mere? Så kom og hør Lise Faurschou Hastrup holde oplæg i Det Grønne Hus tirsdag d. 12. april kl. 19-21.00. Hun øser ud af sin viden om fisk, opdræt, regler og økologi, når hun gæster Køge. Vil du spise med i folkekøkkenet, skal du tilmeldes