JA TAK til plastaffald i storskrald

Henrik

Af Henrik Lerdorf, naturvejleder

Opmærksomme læsere fik spottet, at min klumme i sidste uge var noget upræcis i omtalen af plastaffald fra husholdningen.

Derfor vil jeg gerne slå fast at: Køge Kommune modtager gerne plastaffald fra husholdningerne i storskralds-ordningen.

Det gælder alt plast fra køkken og daglig husholdning. Klart, farvet, blødt og hårdt. I enfamiliehuse kan plasten samles i løbet af måneden i en klar sæk, og derefter stilles ud til storskrald. I boligforeningerne kan plastaffaldet stilles i klare sække på foreningens storskraldsplads.

Plasten skal være tom, ren eller skyllet; det vil sige fri for indhold, fedt og madrester. En majonæsebøtte kan normalt ikke skylles i lidt koldt vand eller en pose, der er meget snavset, skal derfor lægges i den almindelige dagrenovation.

ETK samler plasten, som leveres til KARAs anlæg i Gadstrup, hvorfra plasten sendes videre til virksomheder, der kan genanvende det blandede plastaffald. Blandet plastaffald kan for eksempel genanvendes i poser, spande, fleecetrøjer, rygsække, møbler og isolering.

Køge Kommune skal leve op til de nye høje krav til genanvendelse i regeringens ressourcestrategi. Indsamlingen af plastaffald er et af de tiltag, der skal øge andelen af genanvendt affald. I Køge sker indsamling af blandet plast fra den daglige husholdning via storskraldsordningen.

JA TAK til plast i storskrald NEJ TAK
Plastposer, alle typer og farver

Plastflasker, inkl. låg af plast

Bobleplast

Plastlåg

Frugt og grønt bakker af plast

Frugt og grønt net af plast

Kødbakker, inkl. skumplasten i bunden

Madkasser af plast

Beholdere til sæbe, shampoo og almindelige rengøringsmidler

Plastdunke, skåle, bægre og bøtter

Plastbaljer og børster

CD hylstre

Legetøj

Snavset og fedtet emballage (dagrenovation)

Mælk, juice, yoghurt kartoner (dagrenovation)

Laminering (dagrenovation)

Plastemballage til maling (farligt affald til genbrugsplads)

Faremærket emballage (farligt affald til genbrugsplads)