Klimaforandringer på tværs

Lotte

Af Lotte Lund, Klimamedarbejder

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet beskæftiger sig med den nationale og internationale klimaindsats, energiområdet (herunder affaldsforbrændingsanlæg), nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, meteorologi og bygningsområdet.

Departementet varetager primært koordination og udvikling af den nationale klima-, energi- og bygningspolitik, Danmarks engagement i internationale klima- og energifora og på EU-området.

 

Sådan står der på ministeriets hjemmeside. Præcist og nøgternt. Med andre ord arbejder ministeriet med alt, hvad der drejer sig om energiforsyning, energibesparelser og klimaforandringer.

Derfor var ministeren relevant at invitere til åbent hus i Det Grønne Hus, hvor vi fik anledning til at fortælle, hvordan vi arbejder med forskellige emner både hvad angår forebyggelse og tilpasning til klimaudfordringerne.

Mens ministerierne især, men også kommuner, arbejder med en resort-opdeling, hvor der er skarpe skel i opgavefordelingen, arbejder vi som grønt omstillingscenter på tværs af faglige skel og politisk definerede områder. Vi kigger ikke på hverdagen, en bolig, eller en kommunal institution som et resort-område, men på helheden og på sammenhængen mellem de forskellige temaer, hvor vi med klima-fordel kan ændre vores adfærd og begrænse vores brug af ressourcer. Det betyder også, at når vi arbejder med familier, medborgere og foreninger, så er vi åbne for en fleksibel dagsorden, som kan bringe aktører sammen for at løse en given udfordring eller løfte en bestemt opgave.

Derfor var det også en glædelig oplevelse at høre Rasmus Helveg Petersen fortælle os fremmødte, at han arbejder for en bred indsats med involvering af sine kollegaer fra både Fødevarer og Landbrug samt Miljøministeriet. Ministeriet silo-tænkning var for en stund suspenderet af en minister, der tydeligvis gerne vil tænke både praktisk, stort og kreativt, når klimaudfordringerne skal løses.

I forlængelse heraf lod ministeren det således skinne igennem, at han ikke kun var optaget af bygningsreglementet, vedvarende energi og elbiler, men også af at tage højde for de store CO2– og metan udledninger, der er en konsekvens af årtiers øget kødforbrug og madspild – alle sammen emner, vi gerne inviterer dig indenfor til en snak om.

Ministerbesøget blev også anledning til at lancere vores nye hjemmeside www.detgrønnehus.dk, hvor du kan få et levende billede af, hvad vi kan gå sammen om, og hvor du bl.a. kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA