Køge Høns – et skridt mod mere bæredygtighed

Af Annica Drost Petersen, Jordbrugsteknolog-studerende i praktik

Køge Høns er en mulighed for at afprøve, om det netop er hønsehold, der giver mening i din hverdag, og dermed kan blive din daglige indsats for miljø og bæredygtighed.

Der er mange, der gerne vil have mere økologi og øget dyrevelfærd; især i den daglige husholdning. Men det kan være svært at overskue, hvor man skal starte. Hele tiden kommer der nye informationer om, hvad der er godt og hvad der absolut ikke er godt, for os selv, for dyrevelfærden eller for miljøet.

Derfor kan det blive så overvældende, at vi helt opgiver at gøre en indsats. Men hvis vi i stedet glemmer den store globale klimakrise, bliver lidt navlebeskuende og tænker – ”hvordan kan jeg gøre en forskel for mig selv”, så kan det blive nemmere at omsætte tanke til handling.

At anskaffe et par økologiske høns i haven, der til hverdag kan supplere husholdningen med æg, give gødning til staudebedene, og hvis du har mod på det, kød på bordet. Det kan være et bidrag der, set udefra, måske ikke er kæmpe stort, men alligevel giver et tilskud til bæredygtigheden i din hverdag. Helt uden at sprænge det månedlige budget og med en betydelig bedre smag i munden søndag morgen, når toppen slås af ægget.

Når vi holder økologiske høns i haverne, giver vi dyrene mulighed for at vokse i et naturligt tempo, hvilket er med til at give mere smag i både æg og kød. CO2- aftrykket på miljøet i forbindelse med transporten af kyllinger, foder, æg og kød i industrien reduceres, og dyrevelfærden for hønsene er forbedret. Hønsene spiser med glæde madrester fra husholdningen og supplerer med ukrudt og insekter fra haven. På den måde er de med til at reducere madspild og hjælper med til at holde haven fri for skvalderkål og mælkebøtter. Ukrudts- og insektbekæmpende midler bliver unødvendige, for hønsene holder bestandene nede.

I Det Grønne Hus er vi klar til at tilbyde viden om økologiske tiltag, der kan gøre det nemmere for Køge Kommunes borgere at gøre hverdag mere grøn. Derfor giver vi blandt andet mulighed for, at du kan låne hønsehus, hønsegård og to høns, så du har mulighed for at prøve om det er noget for dig, at starte op med dit eget hønsehold.  Du er velkommen til at kigge forbi vores have, møde Køge hønsene og få en god snak om dine muligheder for at sætte dit eget aftryk i den store globale klimadebat.

Forårsdag i Det Grønne Hus

lørdag den 30. april kl 10 – 14

  • Skraldekunstner Sabine Lemire
  • Tag en kanotur og saml affald i Køge å
  • Kompostorme og kompostvejledning
  • Køge Høns i haven
  • Bål og pandekager
  • Fotoudstilling – Seven Days Of Garbage
  • Brug låget – batteriindsamling
  • Skraldetrækvognen Snapperen
  • Caféen er åben

 

Køge Høns