Sorterer du pap og metalaffald til genanvendelse?

Henrik

Af Henrik Lerdorf, Naturvejleder

De fleste har efterhånden vænnet sig til at der skal sorteres godt op i storskraldet, både når det bliver lagt ud til afhentning og når det afleveres på genbrugspladsen.

Men hvordan går det med sorteringen inde i køkkenet? Får du sorteret papemballage og metal fra til genanvendelse?

En meget stor del af husholdningsaffaldet er emballage, der kan genanvendes. Alt hvad, der er rent og tørt er forholdsvis nemt at opbevare. Det gælder for eksempel cornflakes-æsker, ølkapsler, majsdåser, marmeladelåg, fyrfadslysholdere, sølvpapir, kaffekapsler, sodavandsdåser.

Er affaldet sammensat af flere forskellige materialer, skal det skilles ad og sorteres efterfølgende. Kan du ikke skille det ad, så sorter affaldet ud fra det materiale der er mest af. For eksempel skal en stegepande med træhåndtag sorteres som metal.

Meget emballage har også låg af samme materiale. Det er en god idé at tage låg eller prop af i forbindelse med sorteringen. Det letter genanvendelsen og du sikrer dig, at beholderen er helt tom.

De fleste boligforeninger har allerede en fællesordning på ejendommen, hvor dette affald kan afleveres.

Udfordringen på villavejene er at affaldet skal sorteres og opbevares indtil det er storskraldsdag. Der findes allerede rigtig mange gode eksempler på effektiv sortering og opbevaring i hjemmet. De fleste klarer det med et par papkasser, der fungerer som opsamlingslager. Andre er mere kreative; kig f.eks ind på dinsortering.dk. Der er også ved at komme forskellige skuffe-inddelere, skabs-løsninger med mere på markedet.

En anden udfordring er alt det, som ikke er rent og tørt. Hvad stiller vi op med det? Rigtig meget metal emballage kan skylles rent med lidt koldt vand eller aftørres med et stykke papir. Det gælder for eksempel de fleste konservesdåser. Alt det affald, der nemt kan rengøres, bør du sortere fra til genanvendelse.

Når det er gjort, er der en portion restaffald, som ikke er nemt at rengøre. Det er for eksempel pizzabakken. Den må lade livet og ryge i den almindelige husholdningsaffald til forbrænding.

Hvad så med al plasten? Mange kommuner er begyndt; og det er vigtigt at plasten bliver indsamlet til genanvendelse. Men der er mange typer plast og selve håndteringen er derfor krævende. Så vi må vente lidt endnu med at få plasten med i renovationsordningerne i Køge Kommune. Visse typer plast kan dog afleveres på genbrugspladsen.

metal-affald