Stormflod i Køge – det vil ske igen

Henrik

Af Henrik Lerdorf, Naturvejleder

Onsdag den 11. november 1872 blev Køge ramt af stormflod. En orkan fra nordøst pressede vandet i Botniske Bugt og Østersøen mod Danmarks østkyster. I løbet af aftenen og natten steg vandet i Køge, og nåede sit højdepunkt på 2,80 m over daglig vande om torsdagen ved middagstid.

Børge Kjeldsen skrev i 1995 en artikel om stormfloden. Her beskrives hvordan Køgeborgerne kæmpede for livet: ”… for enden af Zoffmannsvej ved Ølbyvej, sad en bonde og en kone samt hendes to børn oppe i et piletræ. De havde forsøgt at flygte ud af byen, da stenkisten over en bæk var skyllet væk. De sad der drivvåde i tre timer, i sne, frost og kulde før de blev reddet”.

Heldigvis var der ikke tab af menneskeliv i stormfloden, men ødelæggelserne var omfattende: ”Skaderne var umådelige i Køge og omegn. 5 km af jernbaneskinnerne var ødelagte, og der hvor hotel Niels Juel ligger, var der strandet en brig på selve skinnelegemet, og ligeledes ved Teaterbygningen. Inden for Køges byområde strandede i alt 7 større og mindre skibe. I selve Køge blev 10 huse ruinerede, i Gammel- og Sønderkøge gik det ud over 20 huse. I Ølby blev ca. 20 huse skadede, hvoraf 9 blev jævnet med jorden. Mod Ølsemagle gik vandet næsten op til Rishøjhallen, og omringede 25 gårde og huse”. Artiklen kan læses i sin helhed på Køgearkivernes hjemmeside.

Kan det ske igen? Ja – selvom naturkatastrofer er uberegnelige, så er sandsynligheden for at Køge bliver ramt af stormflod stadig en realitet. Dertil kommer at klimaforandringer medfører havvandsstigninger, der bidrager til øget sandsynlighed for alvorlig stormflod. Stormfloden i 1872 betegner man som en tusindårshændelse, det vil sige at den sandsynligvis kommer en gang for hver 1000 år. Hvornår den kommer i 1000 års perioden er der dog ingen der kan beregne.

Tusindårshændelser er meget alvorlige, men også ekstremt sjældne; derfor regner man med hundredeårshændelser, når det gælder om at beskytte mennesker og værdier mod stormflod. Det vil sige at vores stormflodssikring skal kunne klare den type stormflod, der kommer en gang for hver 100 år.

I Køge Kommunes klimatilpasningsplan vurderer man at der vil være en stormflod på 1,52 m over daglig vande for hver 100 år, når man bruger data fra 2012. På grund af klimaforandringerne viser beregninger at en hundredeårshændelse er steget yderligere til 2,25 m over daglig vande, når vi når frem til år 2100.

Klimatilpasningsplanen foreslår derfor en række tiltag, der skal sikre Køge og omegn mod hundredeårs stormfloden anno år 2100.

Udover et akut beredskab arbejder planen blandt meget andet med muligheden for at forhøje veje, så de også kan fungere som diger. Et andet eksempel er Køge Kyst projektet, der har planer for hvordan havne området og nybyggeri på Søndre Havn skal kunne klare stormflod.

Det Grønne Folkekøkken i Det Grønne Hus sætter d. 3. november kl 19.00 stormflod og klimatilpasning på dagsordenen.  Hør hvad du selv kan gøre for at sikre dig. Du kan spise med kl 17.00. Læs mere på www.detgrønnehus.dk

Oversvømmelse 003