Strategisk energiarbejde i fuldt sving

Lene Lindkvist

Lene Lindkvist, Agenda 21- og klimakoordinator

Hvor mange solceller er der plads til i Køge Kommune – og hvor meget el kan de producere? Skal de kun placeres på tage eller skal vi også have solcelle ”marker” i kommunen? Hvad med vindenergi? Kan vi dække fremtidens energibehov i Køge Kommune uden flere vindmøller? Og hvis ikke, hvilke rammer vil vi så have for opstilling af nye store, effektive vindmøller?

Dette er nogle af de store spørgsmål, der skal drøftes og findes svar på i løbet af det næste halve år. Det Grønne Hus har nemlig fået til opgave at stå i spidsen for at lande en plan, som skal vedtages af Køge Byråd – for, hvordan Køge Kommune bliver omstillet til vedvarende energi – på el og varmesiden inden år 2035 og inkl. transportområdet inden år 2050. En strategisk energiplan.

Samarbejde, partnerskaber og strategisk fokus

Det er en utrolig både vigtig, spændende og ambitiøs opgave. Det er derfor heller ikke en opgave, som huset hverken kan eller skal løse alene. Det er en opgave, der i den grad kræver samarbejde, strategisk fokus og engagement. Det er et langt, sejt træk, hvor alle, der bruger og eller producerer her i Køge Kommune, har en rolle – borgere, forsyningsselskaber, kommunen, virksomheder.

sol og vind

Derfor går Det Grønne Hus i dialog med de mange aktører over de næste måneder. Der skal udarbejdes et overblik over, hvor langt vi med den nuværende viden og teknologi kan komme med de forskellige vedvarende energikilder som sol, vind, biomasse, jordvarme, energibesparelser, udnyttelse af overskudsvarme osv. Vi skal stille os selv spørgsmålet, hvor stor en del af el- og varmeforbruget, vi mener, kan dækkes af den enkelte energikilde – hvad er realistisk og hvordan kan det gribes an?

Kort, mellem og langt sigt

Der skal arbejdes med det korte sigt, det lidt længere sigte og det lange sigte – hvordan tror vi, at et energilandkort, der er baseret på vedvarende energi, kan se ud for Køge Kommune?

Det vil du komme til at høre meget mere om de næste mange år. Du har nemlig en vigtig rolle i arbejdet som borger i Køge Kommune, da dit el- og varmeforbrug har betydning for kommunens omstilling til vedvarende energi.

Du kan henvende dig til Det Grønne Hus, hvis du selv går og tænker: ”Hvad kan jeg gøre ”Hvilken energikilde vil være den optimale for mig?”

Det Grønne Hus har energirådgivere tilknyttet, der kan hjælpe dig på vej med svar på dine mange spørgsmål og dermed dit bidrag til den grønne omstilling til vedvarende energi i Køge Kommune.