Køge skal være rollemodel

Det Grønne Hus forventer at starte et nyt projekt med udvalgte institutioner i Køge Kommune. Vi skal sammen finde en model for fremtidig affaldssortering i Køge, herunder hvor mange fraktioner vi skal sortere i i fremtiden, hvilket udstyr der er bedst egnet og hvordan vi oplyser borgerne bedst om affaldssortering.