Om os

Det Grønne Hus – den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger

Hvem er vi?
Det Grønne Hus er en selvejende organisation og Agenda 21-center. Du kan læse mere om Agenda 21 her. Vi beskæftiger os med bæredygtighed indenfor emner såsom miljø, energi, natur, transport, affald, byudvikling og vand.
Vi er med til at skabe sammenhæng mellem lokale, kommunale og regionale projekter, samt den enkelte borger.

Hvad kan I bruge os til?
Vil I som kommune, virksomhed eller privatperson have klima og miljø tænkt ind i jeres projekt, så kan Det Grønne Hus være jeres sparringspartner.
Vores medarbejderes kompetencer spænder lige fra bygningskonstruktion til kampagneudvikling og naturvejledning. Hos os er der altid en medarbejder, der kan hjælpe dig i gang med uvildig og kvalificeret rådgivning.

Kendetegnet for et samarbejde med Det Grønne Hus er, at vi tænker bæredygtighed ind i projekterne fra starten. Projekterne udføres altid i partnerskab med de berørte aktører og med relevante faglige samarbejdspartnere.

Hvad Laver Det Grønne Hus?
Det Grønne Hus tager initiativ til projekter og kampagner, som skal udvikle den bæredygtige levevis og vi hjælper andre, hvor vi har en fælles dagsorden.

Spørg om Energi
– Individuel rådgivning om vedvarende energi
– Husbesøg. Hvad kan du gøre ved dit hus?

Grønne Diplomer
– Miljøcertificering af butikker, frisørsaloner, daginstitutioner og kirker.

Grøn mobilitet
– Bilfri skole – et projekt om sund, sikker og bæredygtig transport

Regnvand – fra problem til ressource
– Regnvandsopsamling.
– Få styr på regnvandet. Gode råd om klimatilpasning i dit hus.

Bæredygtig byudvikling
– Fremtidens Parcelhuse. Hvordan bygges fremtidens lavenergi huse?
– Faglig sparring om bæredygtige byområder i f.eks. Køge Kyst og Gammelsø (Hedehusene)

Natur og sundhed
– Gåture til stressramte
– Bjørneklobekæmpelse
– Naturpleje og genopretning
– Bæredygtigt havebrug

Vi har en bred palet af samarbejdspartnere som bl.a. indbefatter EnergiTjenesen, SEAS-NVE og en række kommuner. Vi henter projektmidler i Energistyrelsen, EU, Vejdirektoratet og mange andre steder. Vi er altid på forkant med nye tendenser og teknologi indenfor miljø og bæredygtighed – og så er vi også gode til at få ideer til finansiering og fundraising.

Vores mål er at inspirere og finde innovative løsninger samt engagere og motivere til handling.