Bestyrelsen

Torben Svarre
Formand
Tlf: 4019 5041
Steen Nielsen
Næstformand
Tlf: 2047 0503
Michelle Kappel
Tlf: 5057 1110
Henrik Bencke
Tlf: 6175 2513
Henrik T. Petersen
Tlf: 5665 6875
Bjarne Rasmussen
Tlf: 2042 4851
Greta Autrup
Tlf: 2168 2406
Verny Klingsøe Jensen
Suppleant
Mickal Andersen
Suppleant

Det Grønne Hus er en selvejende institution med egen bestyrelse bestående af 9 medlemmer.
4 medlemmer er valgt af netværksforsamlingen, som er en række aktive foreninger i Køge, med berøring til miljøområdet. Tre vælges af brugerforsamlingen, der består af aktive brugere af Det Grønne Hus. To medlemmer udpeges af Køge byråd. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på årsmødet i april.

Bestyrelsesarbejdets struktur
Bestyrelsen holder møde hver anden måned. Forretningsudvalget holder møde hver måned. Bestyrelsen har nedsat en række udvalg, hvor medlemmerne kan involvere sig dybere i arbejdet. Udvalgene består af bestyrelsesmedlemmer, personale og eventuelt frivillige.

Køge Kommune er en afgørende partner i forhold til Det Grønne Hus opgaveløsning. Derudover har vi en række samarbejdsparter indenfor forenings- og erhvervsliv.