Medarbejdere

Jacob Skjødt Nielsen
Leder
Cand.scient.soc
Områder: Inddragende metoder, Byudvikling, Energi
Tlf.: 2328 0226
EmailFacebook
Henrik Lerdorf
Projektleder
Naturvejleder, skov- og landskabsingeniør
Områder: Vand, Natur, Have, Affald
Tlf.: 5667 6078, 2879 2168
Email
Lotte Lund
Projektleder
Klima- og miljømedarbejder
Tlf.: 2328 0158
Email
Marianne Mark
Projektleder
Miljø- og naturrådgiver
Tlf.: 5667 6073, 2933 9978
Email
Lene Lindkvist Okholm
Projektleder
Agenda 21- og Klimakoordinator
Tlf.: 5667 2488
Email
Annette Damgaard
Regnskabsmedarbejder
Tlf.: 5667 6079
Email
Julius Nielsen
Specialkonsulent
Områder: Delebil Østsjællands Energi- og MiljøKontor, ØMEK
Tlf.: 2810 3706
Email
Pepita Rudloff
Miljømedarbejder
Dan
Frivillig
Biavler
Berit Rasmussen
Cafémedarbejder
Anne Møller Andersen
Energirådgiver
Email