For Enden af Vejen

Det Grønne Hus tilbyder arrangementet “For enden af vejen” i samarbejde med EnergiTjenesten.

”For enden af vejen” er et arrangement i grundejerforeningen eller landsbylauget, hvor der gives fælles vejledning med udgangspunkt i to lokale huse.

Hvordan:
Herefter tjekkes ca. 8-12 huse individuelt. På selve dagen er Energitjenesten til stede med 2 energivejledere og en mobil udstilling. Grundejerforeningens formand byder velkommen, og der gives herefter en introduktion til dagens forløb. Herefter laver de 2 vejledere en grundig energigennemgang af to lokale huse, hvor borgerne har mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Gennemgangene varer ca. 1 time.

Efter de grundige gennemgange kan der bestilles tid til 8-12 kortere gennemgange af andre huse. Gennemgangene af disse varer 15-20 minutter, hvor boligejeren kan rette sine specifikke spørgsmål til netop sin egen bolig. Selve arrangementet varer 6 timer, og der udarbejdes ikke rapport efter de enkelte energitjek.

I områder med mange ens huse, er der mulighed for at bestille en grundigere rapport, som opgør fællestræk ved boligerne og hvilke tiltag, der vil være effektive for alle husene.

Hvem:
Kommunen tilbyder deres grundejerforeninger et antal ”For enden af vejen”-Arrangementer. Grundejerforeningen kan evt. telefonisk aftale placering og andre specifikke spørgsmål i forbindelse med arrangementet med Energitjenesten.

Grundejerforeningen sørger for plads til den mobile udstilling samt synliggørelse af arrangementet i lokalområdet. Hvis det aftales på forhånd kan grundejerforeningen sørge for at booke op til 12 gennemgange inden arrangementet. Energitjenesten er ansvarlig for gennemførelse af arrangementet med opstilling før arrangementet, bemanding af udstilling samt gennemførelse af energigennemgange.

Kommunen tilbyder dette kursus i samarbejde med Energitjenesten og det, grundejerforeningen skal stå for, er primært rekruttering af deltagere og deltagelse i evaluering af aktiviteten. Den konkrete aftale om opgaver i forbindelse med arrangementet aftales med kommunen.

Kontakt Lotte Lund 

Lotte