Min Energi

Spar energi i kommunale bygninger

Det Grønne Hus har i mange år haft fokus på el, vand og energiforbruget blandt borgere og en del af metoderne kan overføres direkte til institutioner.

I offentlige institutioner er energi, vand og el ofte store poster, idet der er behov for meget lys og der er mange, der bruger toilet, vaskemaskine, opvaskemaskiner etc. Vil I gerne have styr på el- og vandforbruget, kan vi hjælpe jer med at sætte ind der, hvor det batter mest, og generer mindst.

Formål: Er at finde muligheder for at spare på vand og energi, ved at benytte besparende installationer, sætte fokus på adfærd og vaner blandt personale og brugere, samt løbende skærpe opmærksomheden på forbruget.

Målgruppen: Er brugere og børn i institutionerne, samt personale og ledelse.

Fremgangsmåden: Er typisk at sætte fokus på det løbende forbrug ved hjælp af edb-programmet ”min energi”, som synliggør forbruget. og samtidig viser uventet forbrug som følge af løbende toiletter eller læk på vandrør. Den løbende udvikling kan samtidig være et pædagogisk redskab, der kan gøre kampen sjov at følge, idet man får en direkte respons på de tiltag, man tager i brug.

I den daglige drift vil indsatsen rettes mod de installationer, der kan betyde en forskel. Det Grønne Hus sender en konsulent, der gennemgår huset sammen med en ansat. Konsulenten vil præsentere forskellige elsparepærer, diskutere standby-forbrug og tale med jer om den løbende opdatering af hårde hvidevarer. Et sparometer kan afgøre, om det vil kunne betale sig at udskifte gamle apparater til fordel for de nye el- og vandbesparende typer. Det kan også være relevant at overveje alternative energikilder, hvis en særlig del af forbruget har stor relevans for institutionens brugere. Se eksempler nedenfor.

Rettet mod personale, brugere eller børn i institutionen har vi en række metoder, der synliggør, hvorfor adfærden har betydning for resultatet – økonomisk og miljømæssigt. Vi kan give målrettede foredrag til personale og brugere, lave udstillinger, der viser stand-by elforbrug i ”slukkede” apparater, indkøbsvogne med vandflasker kan illustrere det daglige forbrug, og et elpanel tilsluttet målere viser forskellen mellem en almindelig kontra en sparepære. I samarbejde vil vi gerne udvikle særlige arrangementer målrettet de enkelte grupper, og som også kan inkludere læringsforløb i børneinstitutioner og skoler.

Det kan I gøre:

  • Brug vand og el med omtanke
  • Hold øje med forbruget, og sæt ind overfor uforklarlige ændringer
  • Vandspareinstallationer kan skære en betydelig del af forbruget
  • Sæt ind overfor standby-el. Man betaler for ingenting
  • Elsparepærer har i dag mange størrelser og kan give forskellige belysningstyper
  • Alternative vand-(regnvand) og energikilder kan dække særlige behov (for eksempel vanding)

Kontakt Anne Møller Andersen 

Anne