Rådgivercafe

Det Grønne Hus tilbyder rådgivercafe i samarbejde med EnergiTjenesten.

En rådgivercafe er et arrangement, hvor du kan få grundig vejledning i, hvad du kan udføre af energibesparende tiltag samt hjælp til at prioritere hvilke besparelser, du vil investere i og indblik i, hvad du kan opnå med din investeringsramme.

Indhold:
Energitjenesten stiller op med en energivejleder på kommunen. Du kan booke 30-60 minutters individuel rådgivning hos kontaktpersonen for rådgivercafeen. Energitjenestens rolle er at hjælpe dig med at lave en prioritering af dine energibesparelsesprojekter, så de bliver igangsat.

Under cafeerne er Teknisk Forvaltnings medarbejdere også tilgængelige, og det er muligt at få afklaret helt konkrete sagsspørgsmål som f.eks. jordvarmeanlæg og olietankes levetid osv. med det samme for at øge muligheden for, at du går fra samtalen klar til umiddelbart efter at træffe afgørelser og indhente tilbud.

Målgruppe:
Rådgivercafe henvender sig til dig, der gerne vil i gang med en større investering og have sparring på mulighederne for dit hus i forhold til lokalplanen for dit område.

Hvad skal du selv gøre:
Du medbringer selv data om dit hus. Inden rådgivercafeen har kommunen sørget for at rådgiveren er informeret om lokalplaner, forsyningsplaner med mere, så dine oplysninger kan ses i relation til kommunens planer for dit område.

Før cafeen skal du informere kontaktpersonen for rådgivercafeen i din kommunen om navn, adresse og hvilke sagsområder, du gerne vil vide noget om. På den baggrund har Teknisk Forvaltnings personale forberedt en kort sagsbehandling med et billede af huset set i google maps, der angiver husets orientering i forhold til syd samt viser grundens størrelse. Dette gøres for at sikre, at du ikke får rådgivning om noget, der sidenhen viser sig ikke at kunne lade sig gøre. Efter rådgivningscafeen vil du skulle deltage i en mindre spørgeskema-undersøgelse om aktiviteten.

Kontakt Lotte Lund 

Lotte