Spar 20 %-kursus

Det Grønne Hus tilbyder spar 20%-kursus i samarbejde med EnergiTjenesten.

Hvad er det? 
Et ”Spar 20% kursus” er en kursusaften, hvor 20 – 30 borgere f.eks. fra en grundejerforening kan mødes og få gode råd til, hvordan de selv kan gennemgå nogle af energi-slugerne i deres hjem. Der kan inviteres flere borgere, men så mister deltagerne muligheden for at prøve ting i praksis.

På kurset vil en energivejleder fra Energitjenesten præsentere nogle simple metoder til at vurdere husets el- og varmeforbrug så boligejeren selv kan se om der er mulighed for at nedbringe energiforbruget ved at forbedre isolering, termostater mv.

Indhold:
Kurset varer 3 timer og består af en række små indlæg og deciderede praktiske opgaver omkring et emne, hvorefter løsningerne præsenteres i praksis. Kursets omdrejningspunkt er en gør-det-selv-kuffert som boligejerne kan låne med forskellige remedier til gennemgang af huset, herunder: 1. Termostater og regulering 2. Døre og vinduer 3. Rør 4. Isolering 5. Spar-o-meter til måling af elforbrug 6. Vandbesparelser Deltagerne får mulighed for selv at prøve løsningerne på stedet, så de ved hvad de skal gøre, når de kommer hjem. I kufferten er der udover værktøj til en simpel gennemgang også instruktion i anvendelsen af værktøjet samt gode råd til, hvordan man kan komme videre med den viden, man opnår, ved gennemgangen af sit hus.

Målgruppe:
Medlemmer af grundejerforeninger, der enten gerne vil gennemgå sit eget hus eller gå sammen og fungere som ambassadører i deres forening og gennemgå flere huse. Spar 20 % kursus Energitjenesten hjælper kommunerne og klimamålsætninger ud i livet med at føre energibesparelser Energitjenesten giver gratis og uvildig vejledning om energibesparelser og vedvarende energi. Energitjenesten er bl.a. støttet af Energifonden.net. Læs mere på www.energitjenesten.dk “Selv en mindre indsats vil kunne betale sig for en boligejer, der ikke er opmærksom på uisolerede rør, ineffektive termostater eller utætte køleskabe..” Energitjenesten ANSVARSFORDELING Kommunen tilbyder dette til deres borgere og håndterer bestilling af pladser på kurset samt finder egnet lokale. Energitjenesten stiller med 1 energivejleder og stiller 5 stk. ”Spar-20%-kufferter” til rådighed for kommunen i 1 måned efter kursets gennemførelse. Kommunen håndterer dette udlån, kontrollerer indholdet, og sender efter periodens udløb kufferterne tilbage til Energitjenesten.

Pris:
8.000 kr. ekskl. moms for en kursus-aften med en energivejleder samt lån af kufferter.

Kontakt Lotte Lund 

Lotte