Grønt Flag

Grønt Flag – Grøn Skole” er et landsdækkende undervisningsprogram til skolerne, som Friluftsrådet har kørt i mange år. Her i Køge Kommune har Det Grønne Hus og Køge Kommune i samarbejde med Friluftsrådet sammensat et attraktivt tilbud til de skoler, der opstarter arbejdet på at få hejst det grønne flag. Grønt Flag – Grøn Skole har nemlig siden 2010 været en del af Køge Kommunes Agenda 21- og Klimaarbejde ift. skolerne.

Det Grønne Hus støtter skolerne med at opnå det Grønne Flag, fordi det rummer nogle rigtigt gode værktøjer til at arbejde med bl.a. miljø-, energi- og klimadagsordenen på skolerne – og til at implementere nogle af skolereformens centrale elementer. Man kan læse mere om Grønt Flag-undervisningsprogrammet her.

Sidste skoleår rejste fire Køge-skoler det grønne flag; Asgård skole, Søndre skole, Køge Lille Skole samt Center for Dansk og Integration. Det kan være en god ide at tage kontakt til en af disse, for f.eks. at høre om, hvordan de har grebet det an, og hvad det har bidraget med på deres skole.

Ønsker du, at din skole skal hejse flaget, kan Det Grønne Hus hjælpe dig i gang.

Grønt Flag – Grøn Skole tilbud 2015/16

  • Introduktionsmøde. Hvor konceptet Grønt Flag – Grøn Skole forklares og skolen bliver sat konkret ind i, hvad ordningen indebærer. Deltagelse fra Det Grønne Hus og evt. Frilufsrådet.
  • Råd og vejledning fra Det Grønne Hus. Det Grønne Hus kan deltage med råd og vejledning på et møde i forbindelse med etablering af et ”miljøråd” på skolen, udarbejdelse af en handleplan eller konkrete elev-aktiviteter.
  • Behjælpelig med materialer til elevundervisning indenfor Energi, transport og klimaforandringer.
  • Besøg i Det Grønne Hus – præsentation af huset med en vinkling, der har relevans for den gruppe, der er på besøg.
  • Besøg på Rådhuset med oplæg om kommunens indsats fra f.eks. kommunens Agenda 21- og klimakoordinator.
  • Faglige undervisningstilbud ude på skolen. Det Grønne Hus tilbyder forskellige faglige undervisningstilbud omkring udvalgte temaer. Tilbuddet er GRATIS for de første 10 klasser, der booker – og for de efterfølgende mod betaling.

Kontakt Lotte Lund.

Lotte